O UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku S – Centrum działa w strukturach Starogardzkiego Centrum Kultury. Został powołany do życia 10 października 2006 roku.

Obecna oferta edukacyjna bardzo się rozbudowała, wzrastając do około 20 pracowni tematycznych każdego roku. Zapoczątkowano wykłady z różnych dziedzin życia, które dzisiaj po 15 latach funkcjonowania Uniwersytetu weszły na stałe w program Uniwersytetu i stanowią jego tradycje.

Nieodłączną częścią działalności naszego Uniwersytetu są wycieczki krajowe i zagraniczne, a także spotkania integracyjne i bale okolicznościowe.

Każdego roku z oferty korzysta około 220 studentów. W 2008 roku Uniwersytet za swoją działalność otrzymał prestiżową nagrodę ‘’Wierzyczanka”.

W roku 2018 został Laureatem Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora” w powiecie starogardzkim w kategorii Samorząd przyjazny seniorom-miejsce ulubione przez seniorów.

Byliśmy też jednym z dziesięciu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce który został zaproszony do współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ‘’ę”. nasz Uniwersytet zakwalifikował się do projektu UTW dla społeczności. Projekt miał na celu rozwijanie wolontariatu osób starszych i działanie na rzecz społeczności lokalnej, został sfinansowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych”ę’’, celem naszego projektu było założenie ogrodu ziołowo – kwiatowego który służy mieszkańcom.

Nadrzędnym celem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest szeroko pojęta aktywizacja seniorów poprzez umożliwienie poznawania nowych osób oraz rozwijanie ich pasji i marzeń. Stwarzamy też, a może przede wszystkim możliwość ciągłego poszerzania wiedzy, zapewniamy możliwość dbania o kondycję fizyczną i zdrowie. Znajomości i przyjaźnie zawarte w tym miejscu nierzadko wykroczyły poza uniwersyteckie mury.

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku „S-Centrum” to wyjątkowa grupa ludzi, która pokazuje jak można aktywnie żyć na emeryturze, stając się przykładem dla innych. Przyświeca nam hasło

„Nie dlatego przestajemy się bawić bo się starzejemy, ale starzejemy się bo przestajemy się bawić”. (M.Twain)

Rok Akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczynamy uroczystą inauguracją, odśpiewaniu przez chór studencki pieśni Gaude Mater Polonia i Gaudeamus igitur. Uroczystość zaszczyca swoją obecnością Prezydent Miasta oraz inni dostojni goście.

Studenci- seniorzy którzy w szczególny sposób poprzez swoją aktywność przyczynili się na rzecz Uniwersytetu, zostają wyróżnieni tytułem Honorowego Studenta.