Pracownia rehabilitacyjno-korekcyjna

To gimnastyka mająca na celu profilaktykę i korektę zaburzeń statyki ciała i schorzeń kostno-stawowych, zwiększenie wytrzymałości organizmu, siły mięśni oraz kształtowanie i utrwalanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy.

Zajęcia rehabilitacyjno – korekcyjne prowadzone są przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę – Kacpra Tredera.