Samorząd

Samorząd Studencki Uniwersytetu III Wieku S-Centrum 2021-2024

  Urszula Olender – przewodnicząca
  Grażyna Kleina – zastępczyni przewodniczącego
  Hanna Drzewuszewska – Kruszona- sekretarz
  Ewa Podolska – członkini
  Jan Sokołowski – członek