Samorząd

Samorząd Studencki Uniwersytetu III Wieku S-Centrum 2017-2020

  Bożena Szworak Łabaty – przewodnicząca
  Urszula Olender – zastępczyni przewodniczącego
  Hanna Drzewuszewska – Kruszona- sekretarz
  Danuta Jasińska – członkini
  Janusz Apanasiewicz – członek